Artykuły z kategorii Elektromobilność


Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019 – 2035 24/06/20

Strategia

Czytaj więcej

Samochody elektryczne – Jak to działa ? 10/06/20

Materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach opracowania Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019 - 2035   Samochód elektryczny działa dokładnie tak samo, jak samochód z silnikiem spalinowym, z tą różnicą, że do napędu wykorzystuje energię elektryczną, czyli prąd. Zamiast silnika spalinowego, umieszczonego niekoniecznie pod maską, jest silnik lub silniki elektryczne, sterownik...

Czytaj więcej

Podstawowe zasady z zakresu ochrony powietrza 10/06/20

  Materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach opracowania Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019 - 2035   Podstawowe zasady z zakresu ochrony powietrza Zgodnie z definicją przedstawioną w Ustawie „Prawo Ochrony Środowiska” art.85 Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez: utrzymanie pozio...

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019-2035 25/05/20

Na podstawie art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2020 poz. 713) informuje się, że w dniach od 25.05.2020 r. do 16.06.2020 r. odbędą się elektroniczne konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019-2035”. Z treścią dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bobowej w zakładce ELEKTROMOBILNOŚĆ W GMINIE BOBOWA link do dokumentu: Strategia rozwoju ...

Czytaj więcej

Działania promocyjno – edukacyjne z zakresu elektromobilności 19/05/20

ELEKTROMOBILNOŚĆ Co to oznacza ? Elektromobilność obejmuje wszystkie aspekty związane z pojazdami elektrycznymi: poczynając od ich produkcji, zakup, eksploatację, tworzenie infrastruktury ładowania, aż po aspekty prawne, gospodarcze i społeczne. Pojawiła się jako odpowiedź na pogarszający się stan środowiska, a w szczególności powietrza i hałasu komunikacyjnego. Podstawę rozwoju elektromobilności na terenie Polski stanowi: Plan Rozwoju Elektromobilnośc...

Czytaj więcej

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Bobowa dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności na lata 2019 – 2035 19/02/20

Dnia 18 lutego 2020 r. w sali widowiskowej „Koronka” odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy Bobowa dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności na lata 2019 - 2035. Gmina Bobowa na opracowanie tego dokumentu otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W trakcie spotkania uczestnikom zostały przybliżone główne założenia elektromobilności, szczególnie w odniesieniu do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 st...

Czytaj więcej

Strategia rozwoju elektromobilności 18/02/20

Szanowni Państwo, W związku z otrzymanym dofinansowaniem na opracowanie strategii elektromobilności dla Gminy Bobowa oraz trwającymi pracami nad przygotowaniem dokumentu zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety mającej na celu zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem na terenie gminy. Elektromobilność stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnych miejscowości i dotyczy zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Jest to szereg ...

Czytaj więcej

Spotkanie konsultacyjne w celu opracowania strategii rozwoju elektromobilności 03/02/20

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Bobowa na otwarte spotkanie – konsultacje w celu opracowania dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019 – 2035”, które odbędzie się 18 lutego 2020 r. o godzinie 14.00  w Sali Widowiskowej „Koronka” w Bobowej. Na spotkaniu zostaną przedstawione główne założenia elektromobilności na poziomie krajowym jak i lokalnym. W ramach konsultacji odbędzie się debata z mieszkańcami ...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta i Gminy Bobowa 2019 – 2035”” 21/01/20

W związku z otrzymaniem przez Gminę Bobowa dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.), informuję się o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta i Gminy Bobowa 2019-2035”. Dokum...

Czytaj więcej