Wiadomości

"Wigilia dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Bobowej"

Urząd Miejski w Bobowej będzie nieczynny w dniu 24 grudnia 2020 roku (tj. czwartek) w zamian za święto 26 grudnia 2020 r. przypadające w sobotę

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Jak załatwić sprawę w USC nie wychodząc z domu?"

e-usługa dla obywateli Urząd Stanu Cywilnego w Bobowej przypomina, że nie wychodząc z domu, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu można złożyć przez Internet wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. Jest to możliwe dzięki udostępnieniu tej usługi na platformie ePUAP, czyli Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. Jednak chcąc skorzystać z tego udogodnienia trzeba mieć profil zaufany na ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Informacje, jak założyć profil zaufany lub gdzie można go potwierdzić z...

... czytaj więcej   

PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Stowarzyszenie GRYF podpisało umowę o przyznaniu pomocy na zadanie pn.: „Poprawa atrakcyjności turystycznej w Gminie Bobowa poprzez budowę placu zabaw i montaż stojaków na rowery w Brzanie”. W ramach realizacji zadania nastąpi poszerzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  na terenie Gminy Bobowa poprzez wybudowanie jednego placu zabaw i  stoiska rowerowego na dla 20 rowerów przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Brzanie. Zadanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"XXV Sesja Rady Miejskiej"

W dniu 25 listopada 2020 r. odbyła się zdalna XXV Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: a) zmiany uchwały nr III/27/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018r. szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i wysokości stawek tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobowa na l...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o zdalnej Sesji Rady Miejskiej"

W dniu  25 listopada  2020 r. (środa) o godzinie 13.30, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany uchwały nr III/27/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018r. szczegółowych warunków pr...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Komunikat do mieszkańców Gminy Bobowa ws. Powszechnego Spisu Rolnego"

Szanowni Mieszkańcy, Na terenie naszej gminy, podobnie jak w całym kraju, 1 września  2020 r. rozpoczął się  Powszechny Spis Rolny 2020 i  potrwa  do 30 listopada. Jest to największe i najważniejsze badanie polskiego rolnictwa. Odbywa się co 10 lat i jest obowiązkowe dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych. W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 można wziąć udział na kilka sposobów: można spisać się samodzielnie przez Internet lub zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon. Jeżeli jednak do 1 października u...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"XXIV Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 26 października 2020 r. odbyła się zdalna XXIV Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: Proponowany porządek obrad: a) uchwalenie programu współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi    podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, b) zmiany uchwały Nr XIII/112/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2019r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność po...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Trwa Powszechny Spis Rolny 2020"

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Plan Adaptacji do Zmian Klimatu"

Zmiany klimatu i związane z nimi ekstremalne zjawiska pogodowe takie jak powodzie, susze, fale wysokich temperatur, huragany czy gwałtowne burze stały się niezaprzeczalnym faktem. Również dla naszego miasta oraz gminy wiążą się one z wielkimi wyzwaniami, do których możemy się przygotować tworząc Gminny Plan Adaptacji do zmian klimatu. Zadaniem planu jest diagnoza miasta i gminy tj. ocena ich wrażliwości oraz potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu. Plan adaptacji zawiera zestaw dedykowanych działań, odpowiadających na konkretne zjawiska związane ze zmianami klimatu,...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o zdalnej Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  26 października  2020 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2019. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) uchwalenie programu współpracy Gm...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Nabór na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach klastra energii „Biała – Ropa”"

Klaster energii „Biała – Ropa” ogłasza nabór dla zainteresowanych mieszkańców wszystkich gmin Ziemi Gorlickiej na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych. Dotyczy: instalacji solarnych, pomp ciepła, kotłów c.o. na pellet. Gwarantujemy: dofinansowanie 60 % kosztów netto instalacji; pełen proces inwestycyjny od inwentaryzacji dokumentacji, poprzez wykonawstwo do odbiorów włącznie; serwis urządzeń i pięcioletnią gwarancję firmy uznanej na rynku krajowym; urządzenia o wysokiej sprawności, najwyższej jakości i daj...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Bobowa"

Urząd Miejski w Bobowej zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą nr XXIII/209/20 Rady  Miejskiej w Bobowej z dnia 17 września 2020r. z dniem 1 listopada 2020 r. zmianie ulegnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie wynosić 16,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Jednocześnie ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnym jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach w wysokości 2,00 zł za każdego mies...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"XXIII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 17 września 2020 r. odbyła się zdalna XXIII Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: a) zmiany Uchwały Nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat i opłaty dodatkowej za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie na terenie miasta Bobowa oraz sposobu ich pobierania, b) ustalenia Regulaminu korzystania z placu targowego w Bobowej oraz wykonywania na nim działalności handlowej, c) zmiany uchwały nr XX/170/20 Rady Mie...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Regulamin korzystania z placu targowego w Bobowej oraz wykonywania na nim działalności handlowej"

W związku z planowanym otwarciem dla handlujących placu targowego od dnia 1 października 2020 r., podaje się do wiadomości „Regulamin korzystania z placu targowego w Bobowej oraz wykonywania na nim działalności handlowej”, uchwalony  przez Radę Miejską  w Bobowej Zapraszamy do zapoznania się z treścią regulaminu, który publikujemy poniżej:   Regulamin korzystania z placu targowego w Bobowej oraz wykonywania na nim działalności handlowej 1. Plac targowy do prowadzenia działalności handlowej w Bobowej zlokalizowany jest na dz...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o zdalnej sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 17 września 2020 r. (czwartek) o godzinie 13.30, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2020 r. 7. Ocena załatwiania skarg i wniosków mieszkańców w Urzędzie Miejskim. 8...

... czytaj więcej